قاتل قتل عام 3 جوان تهرانی در سبلان دستگیر شد + عکس

15:54 - 1400/02/02
3 بچه محل در منطقه نظام آباد با ضربات چاقو و تبر 2 جوان گل فروش به قتل رسیدند.

3 بچه محل در منطقه نظام آباد با ضربات چاقو و تبر 2 جوان گل فروش به قتل رسیدند.