توئیت مجری معروف پس از دریافت واکسن کرونای ایرانی + عکس

15:32 - 1400/02/06
المیرا شریفی مقدم حدود 8 روز قبل واکس ایرانی کرونا را تزدیق کرد و از حال عمومی مساعدش خبر داد و توئیت جدید را در این باره منتشر کرده است:
توئیت-مجری-معروف-پس-دریافت-واکسن-کرونای-ایرانی--عکس-

المیرا شریفی مقدم حدود 8 روز قبل واکس ایرانی کرونا را تزدیق کرد و از حال عمومی مساعدش خبر داد و توئیت جدید را در این باره منتشر کرده است:


توئیت مجری معروف پس از دریافت واکسن کرونای ایرانی + عکس20