نقشه شیطانی رییس برای زن کارمند در شیفت شب

10:50 - 1400/03/17
زن جوان رئیس اش را به خاطر تجاوز با ضربه چاقو مورد حمله قرار داد.
تجاوز

پاتق آنلاین : پلیس اسپانیا زن جوانی را که با ضربات چاقو رئیس اش را تا یک قدمی مرگ فرستاد دستگیر کرد.

بنا بر اطلاعات پلیس، زن ادعا کرده که هنگام کار در دفتر رئیس اش در شیفت شبانه قربانی به او نزدیک شده و وی که متوجه نیت شوم رئیس اش شده با چاقو به سمتش حمله کرده است.

به گفته سخنگوی پلیس ، در پی این حادثه قربانی به بیمارستان انتقال و تحت درمان قرار گرفت و در جریان تحقیقات پلیس مشخص شد که این نخستین باری نیست که رئیس قصد سوء استفاده از زن جوان را داشته و در گذشته نیز او را مورد تجاوز قرار داده و او دیگر تحمل چنین رفتاری را نداشته و تصمیم به حمله به رئیس اش را گرفته است. در حال حاضر رسیدگی به این پرونده آغاز شده است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.