فال ابجد | فال ابجد فردا

فال ابجد واقعی با تفسیر کامل | فال ابجد شما برای فردا 27 فروردین چه چیزی نشان میدهد؟


فال ابجد خود را اینجا بخوانید.

فال ابجد" یا "ابجدیه" به یکی از روش‌های پیشگویی در ادبیات و فلسفه اسلامی گفته می‌شود. این روش براساس نظریه اعداد و حروف است که به خصوص در قرن‌های پایانی دوره صفوی و در دوره قاجار به کار گرفته می‌شد. برای انجام "فال ابجد"، ابتدا باید حروف الفبای فارسی به شماره مناظر آن‌ها در حروف ابجد تبدیل شوند. سپس با جمع کردن اعداد نتیجه‌ی حاصله، یک عدد بین ۱ تا ۹۹۹ به دست می‌آید که می‌تواند به عنوان نتیجه‌ی فال ابجد در نظر گرفته شود. برای تفسیر نتیجه‌ی حاصله، کتاب‌هایی نیز به نام "تعبیرات ابجد" وجود دارد که شامل تفاسیر مختلفی برای هر عدد می‌شوند. به طور کلی، "فال ابجد" در فرهنگ عمومی به عنوان یک روش پیشگویی و طالع‌بینی شناخته می‌شود که در برخی مناطق ایران هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، برخی افراد به دلیل عقیده‌های دینی خود، این روش را نادرست و غیرعلمی می‌دانند.

فـال ابجد فردا متولدین فروردین

دلخوری دارید که کوتاه مدته و اگر داشتید آشتی میکنید. اگر بهت پشت کرده و یا ناراحته به خاطر تردیدی که توی رابطتونه که به زودی رفع میشه.

فـال ابجد فردا متولدین اردیبهشت

خودت ناراحتی. اگر قهرید یا دور به سمت هم دوباره برمیگردید. دیدار و آشتی دارید.

فـال ابجد فردا متولدین خرداد

شک و تردید توی رابطتون هست که باعث شده خودت احساس تنهایی میکنی ولی به زودی یه توجه و محبت از طرفش خوشحالت میکنه.

فـال ابجد فردا متولدین تیر

دوست داشتنتون دوطرفست و به زودی از طرفش با پیامی یا تماسی خوشحال خواهی شد. دلتنگی بینتوته.

فـال ابجد فردا متولدین مرداد

یک بهم ریختگی از طرف شخصی رابطتون به شک و تردید کشونده ولی بهت فکر میکنه حتی اگر دور باشید به زودی دیدار دارید.

فـال ابجد فردا متولدین شهریور

در یک دوراهی قرار گرفتید که باید صبر کنید. یک خبر خوش در پیش دارید. دوست داشتنتون دوطرفست.

فـال ابجد فردا متولدین مهر

دوری و دلتنگی دوطرفه دارید. به زودی خوشحالی، هدیه، سورپرایز در پیش دارید. بهش فکر میکنید.

فـال ابجد فردا متولدین آبان

دوستت داره و خودت بیشتر دوستش داری و بهش فکر میکنی. دیداری گرم براتون دیده میشه. اگر رابطتون سرده به سمت بهتر شدن خواهد رفت.

فـال ابجد فردا متولدین آذر

حسود دارید مراقب دورو بر رابطتون باشید. پشت سرتون بدگویی میکنند. بینتون دلخوری دیده میشه که خیلی طول نخواهد کشید.

فـال ابجد فردا متولدین دی

مشکلاتی توی رابطتون باعث شده بینتون فاصله و دوری و دلتنگی بیفته به زودی یک حرف و یا ابراز احساساتش خوشحالت میکنه.

فـال ابجد فردا متولدین بهمن

فاصله و دلتنگی بینتونه. قلباً دوستت داره به زودی اتفاقاتی میفته که یه جورایی خوشحال میشی و انگیزه بیشتری پیدا میکنى.

فـال ابجد فردا متولدین اسفند

مخالف دارید و یا اینکه شخصی قصد بهم ریختگی توی رابطتونو داره و منتظر موقعیته بهت با ابراز علاقش و محبتش خوشحالت میکنه