الیزابت دوم/ ملکه بریتانیا/ ملکه انگلیس

راز طول عمر ملکه بریتانیا /غذاهایی که الیزابت دوم برای تضمین طول عمرش می‌خورد!+ فیلم و عکس

12:02 - 1401/06/20
هرچند ممکن است ملکه ژن طول عمرش را از مادرش که به هنگام مرگ صد سال داشت به ارث برده باشد اما در اینجا به رازهایی از عادت های غذایی او اشاره می کنیم که ممکن است تضمین کننده سلامتی و طول عمرش باشد

رازهای زندگی ملکه ها همیشه برای مردم جالب بوده؛ از رازهای زیبایی ملکه های چین تا رازهای فرمانروایی در عثمانی. اما این روزها و در میان خبرهای داغ مربوط به درگذشت ملکه بریتانیا بسیاری در پی این هستند که از راز طول عمر او نیز مطلع باشند!

هرچند ممکن است ملکه ژن طول عمرش را از مادرش که به هنگام مرگ صد سال داشت به ارث برده باشد اما در اینجا به رازهایی از عادت های غذایی او اشاره می کنیم که ممکن است تضمین کننده سلامتی و طول عمرش باشد