بالاخره حضانت آرتین سرایداران واگذار شد | سرپرست آرتین کیست؟

00:18 - 1401/08/27
«آرتین سرایداران» کودک ۵ساله‌ای است که در حمله تروریستی در حرم شاهچراغ پدر و مادر و برادرش را از دست داد و امروز خودش و تنها خواهرش بازمانده‌های یک خانواده هستند.

هاشورمگ به نقل از ایرنا: «آرتین سرایداران» کودک ۵ساله‌ای است که در حمله تروریستی در حرم شاهچراغ پدر و مادر و برادرش را از دست داد و امروز خودش و تنها خواهرش بازمانده‌های یک خانواده هستند.

بالاخره حضانت آرتین سرایداران واگذار شد | سرپرست آرتین کیست؟10